PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG BEJANA TEKANAN (Lampiran 1-2)

Lampiran I

TABEL : ANGKA REGANG

Kekuatan Tarik Regang Dalam
35 32
36 31
37
38 30
39
40 29
41
42 28
43
44 27
45
46 25,5
47
48
49 24
50
51
52 23
53
54
55
56 56

Keterangan:
Bilamana kekuatan tarik lebih dari 55 kg/mm2, maka angka ini dikalikan dengan angka regang hingga putus dalam prosen, harus menghasilkan serendah-rendahnya 1,200

 

Lampiran 2.

TABEL
Botol-Botol dan Bejana Transport Berisi Gas Asam Maupun Gas.

No.  Nama dari gas Keadaan gas PI  PO V n
1 2 3 4 5
1 CCNA R&S 4 – Connecting Network Dilarutkan dalam aostom 60 15 5
2 Ethylamine Aethylamine Cairan 10 1,70 5
3 Ethane Aethaan Cairan 95 3.30 5
4 Ethylene, Aethyleen (atema) Cairan 225 3.50 5
5 Ethylene oxide Aetheleen oxid Cairan 10 1,30 5
6 Ammonia Ammonia Dilarutkan dalam air 30 1.86 5
7 Ammoniak dalam air dengan
30-40 % berat ammoniak.
Dilarutkan dalam air 4 1,25 2
8 Ammoniak dan air dengan
40-50 % berat ammoniak.
Dilarutkan dalam air
dikempa
9  1,30 5
9 Boorflouride Dilarutkan dalam air 225 150 5
10 Methyl Bromida Broomethyl. Dikempa 10 0,70 5
11 Chlorine Chloor (chiorida). Cairan 22 0.80 2
12 Ethyl Chlorida Chlooraethyl. Cairan 10 1,25 5
13 Chlorine Carbonice Chloorkooloxide. Cairan 15 0,80 2
14 Chlorine methyl Chloormethyl (methyl
chlorida).
Cairan 16 1,25 5
15 Chlirine Hydrogen chloor waterstof
(Hydrogen chiorida).
Cairan 110 1,50 2
16 Gas-gas mulia. Dikempa 225 150 5
17 Freon (dichloor diflourmethaan). Cairan 13 0,89 5
18 Gas campuran (gas minyak30% acetyleen
(max).
Dikempa 15 10 5
19 Carbondioxide kooloxyde doksid arang Dikempa 225 150 5
20 Carbonic acid, (Carbon monoxide),
Koozuur (koolmonoxyde) Asam arang
Dikempa 30 20 5
21 Asam Arang (cairan) Cairan 250 1,50 5
22 Coal, gas, illuminating gas. gas lampu. Dikempa 225 150 5
23 Air Udara Dikempa 225 150 5
24 Campuran (mixture) :
1. udara dengan gas mulia Dikempa 225 150 5
2. Nitrogen dengan gas mulia Dikempa 225 150 5
3. Oxsigen dengan argon Dikempa 225 150 5
25 Methane Methaan Dikempa 14 5
26 Methylamine. Cairan 10 1,70 5
27 Methylether Cairan 10 1 1,65 5
28 Oil gas Dikempa 200 125 5
29 Oil gas Cairan 190 2,50 5
30 Propylene gas minyak
Propylene
Cairan 35 1,50 5
31 Nitrogen Nitrogen, stikstop zat lemas. Dikempa 225 150 5
32 Nitrogen monoxide Cairan 250 1,50 5
33 Nitrogen tetraoxid Cairan 22 0,80 2
34 T gas (aethyleenoxyde) dengan Koolzuur. Cairan 11 1,26 5
35 Vinylchloride Cairan 11 1,26 5
36 Vinylmethy aethen. Cairan 10 1,50 5
37 Gas air (water gas). Dikempa 225 150 5
38 hidrogen (Hydrogen) Dikempa 225 150 5
39 Asam belerang muda (sulfula dioxide) Dikempa 12 0,80 2
40 Hydrogen sulfide (Swarth waterstof) Dikempa 45 1,45 2
41 Zat asam (Oxygen) zuurstof. Dikempa 225 150 5

Keterangan:

a. P1 adalah tekanan percobaan dengan air dalam satuan kg/cm2 tkanan melebihi
b. Po adalah tekanan kerja yang diperbolehkan dalam kg/cm2 tekanan melebihi.
c. V adalah volume yang diperlukan dalam botol dalam satuan dm3 untuk setiap kg,gas melarut atau yang dipadatkan.
d. n adalah jangka waktu pengujian yang paling lama dalam tahun.

Close Menu